Skip to content

IOPT

“The human psyche, like human bones, is strongly inclined towards self-healing.”

– John Bowlby

IOPT on täysin uusi terapiamuoto Suomessa

Identiteettiorientoitunut psykotraumateoria ja terapia (IOPT) on prof. Franz Ruppertin viimeisten 25 vuoden aikana kehittämä teoria ja menetelmä.

IOPT:

 • Perustuu intentiomenetelmään ja resonanssi-ilmiöön.
 • Auttaa tuomaan tietoisuuteen ja käsittelemään aiemmat käsittelemättömät tunteet ja elämäntapahtumat.
 • Johtaa yksilön eheytymiseen.

Intentiomenetelmä:

Asiakas muodostaa lauseen (intention) aiheesta, jota haluaa käsitellä esim:

 • Minä haluan olla kontaktissa elämänenergiaani.
 • Minä haluan kokea sisäisen rauhan.
 • Minä haluan toimivan parisuhteen.
 • Miksi minä en voi hyvin?
 • Minä en viihdy työssäni.
 • Minä haluan tuntea…
 • Minä olen… jne.

Asiakas valitsee lauseesta 1-3 sanaa tai merkkiä. Ryhmäsessiossa asiakas pyytää muita läsnäolevia ihmisiä resonoimaan kyseisten sanojen kanssa. Yksilösessiossa asiakas itse resonoi valitsemissaan sanoissa. Molemmissa IOPT-ohjaaja avustaa prosessin aikana.

Katso havainnollistava video alta:

Identiteetti IOPT:ssä eli kuka minä olen?

Minä olen kaikkien tietoisten ja alitajuisten elämänkokemusteni summa.

Tämä sisältää kaikki niin miellyttävät kuin traumatisoivatkin kokemukseni.

Jos suljen pois traumatisoivat kokemukset, en ole enää eheä yksilö (lat. individuus = ei jakautunut). 

 

Mikä on psykotrauma IOPT:ssä?

 • Tapahtuma, jossa psyyke ei pysty käsittelemään/sietämään todellisuutta.
 • Psykotraumasta selviydytään psykologisella jakautumisella, jossa sietämättömät tunteet ja kokemukset (mm. pelko, viha, kipu, häpeä …) tukahdutetaan ja osa psyykkeestä jähmettyy kyseiseen hetkeen ja lakkaa kehittymästä.
 • Psykotrauman selviytymismekanismit varmistavat, että sietämätön todellisuus pysyy poissa tietoisuudestamme.
 • Lopputuloksena menetämme kosketuksen itseemme ja todellisuuteen, ja elämästämme tulee selvitymistä.
 • Yleisin psykotrauma on varhaiskehityksen aikana tapahtunut trauma. Kiintymyssuhde vanhempiin voi olla traumatisoiva tapahtuma vanhempien oman aikaisemman traumatisoitumisen johdosta. Psyykkisesti traumatisoituneet vanhemmat voivat olla mm.: emotionaalisesti tavoittamattomissa, emotionaalisesti kuormittuneita, arvaamattomia, emotionaalisesti ripustautuvia, väkivaltaisia jne.